Shkollaime.net është një nismë gjithëpërfshirëse që synon të rrisë transparencën e menaxhimit të shkollave të mesme publike. Shkollaime.net është një nismë gjithëpërfshirëse që synon të rrisë transparencën e menaxhimit të shkollave të mesme publike.  Aktualisht, kjo platformë bën të mundur kërkimin e të dhënave financiare të 25 shkollave të mesme …

Read More »